Νέα καὶ Ἀνακοινώσεις
18/7/2017
Ὑποβολή Αἰτήσεων γιά τό Ε.Π.Ψ. τῶν Νέων Προπατόρων

¨Η ὑποβολή τῶν αἰτήσεων σχετικά μέ τήν χορήγηση τού Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας (ECP) μέσῳ τής διαδικασίας τών Νέων Προπατόρων, ὅπως αὐτή ὁρίζεται ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας, θά πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό τά ἀκόλουθα ἔγγραφα:

  1. Συμπλήρωση τῆς σχετικῆς αἴτησης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) ( βλεπ. pdf).
  2. Συμπλήρωση τοῦ ἀγγλικοῦ βιογραφικοῦ τῆς ΕΑΡ μέ λεπτομερή περιγραφή τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος (ἔτη, ὧρες, ὀνόματα, ἐπαγγελματικές ἰδιότητες ἐκπαιδευτῶν κ.λ.π.)
  3. Ἑλληνικό βιογραφικό
  4. Ἀντίγραφο τοῦ Πανεπιστημιακοῦ πτυχίου (-ων)
  5. Βεβαίωση μέλους καί ὑποστήριξη τῆς αἰτήσεως τοῦ ὑποψηφίου ἀπό τόν ἀντίστοιχο ἐπαγγελματικό σύλλογο ψυχοθεραπείας
  6. Βεβαίωση γιά τήν ἄσκηση τῆς ψυχοθεραπείας μετά τό πέρας τῆς ἐκπαίδευσης.
  7. Συστατικές ἐπιστολές

 


Περισσότερα...Νέα καὶ Ἀνακοινώσεις
Ὑποβολή Αἰτήσεων γιά τό Ε.Π.Ψ. τῶν Νέων Προπατόρων (18/7/2017)

 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833