Νέα καὶ Ἀνακοινώσεις
2/2/2008
Διαδικασία τῶν Προπατόρων- Πιστοποίηση Ὀργανισμῶν

Ἡ Διαδικασία τῶν Προπατόρων προηγεῖται τῆς Πιστοποίσης τῶν Ὀργανισμῶν

Kατά τή διάρκεια τῆς συνάντησης τῆς Ε.Α.Ρ. , τόν Ἰούλιο τοῦ 2006 στό Κέϊμπριτζ διευκρινίσθηκε ὅτι ὅλοι ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά πάρουν τό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό πρέπει ὑποχρεωτικά νά ἀκολουθήσουν τή διαδικασία τῶν προπατόρων ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ἡ ἐκπαίδευσή τους πληροῦσε ἤ ὄχι τά κριτήρια γιά τή λήψη τοῦ Πιστοποιητικοῦ. Αὐτό θά ἰσχύει μέχρι τήν πιστοποίηση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν (δέν ὑπάρχει κανείς πιστοποιημένος μέχρι τώρα), ὁπότε καί οἱ ἀπόφοιτοι θά λαμβάνουν ἀπ' εὐθείας τό πιστοποιητικό.


Περισσότερα...Νέα καὶ Ἀνακοινώσεις
Διαδικασία τῶν Προπατόρων- Πιστοποίηση Ὀργανισμῶν (2/2/2008)

 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833