Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Ἰνστιτοῦτο Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν
᾿Ινστιτοῦτο ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης ᾿Αθηνῶν (I.O.A.A.)
European Association for Psychological Assessment (Ε.Α.Ρ.Α.)
Εὐρωπαϊκὴ ῞Ενωση γιὰ τὴν Ψυχολογικὴ Αξιολόγηση
European Association for Psychotherapy (E.A.P.)
Εὐρωπαϊκὴ ῞Ενωση Ψυχοθεραπείας
European Family Therapy Association (E.F.Τ.Α.)
Εὐρωπαϊκὴ ῞Ενωση γιὰ τὴ Θεραπεία Οἰκογένειας
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (E.F.P.P.)
Εὐρωπαϊκὴ ῾Ομοσπονδία γιὰ τήν Ψυχαναλυτικὴ Ψυχοθεραπεία
European Group Analytic Training Institutions Network (E.G.A.T.I.N.)
(Εὐρωπαϊκὴ ῞Ενωση ᾿Ινστιτούτων ῾Ομαδικῆς ᾿Ανάλυσης)
Federation European Psychodramatic Training Institutions (F.E.P.T.O.)
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν στὸ Ψυχόδραμα
Group Analytic Society (G.A.S.)
Ἑταιρεία Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης
International Association of Group Psychotherapy (I.A.G.P.)
Διεθνὴς ῞Ενωση ῾Ομαδικῆς Ψυχοθεραπείας


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833