Ἐπικοινωνία
Προκειμένου νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρῶστε τὰ παραπάνω στοιχεῖα καὶ ἀποστείλατε τὸ μήνυμά σας
Ὄνομα :*
Ἐπώνυμο :*
Ἐπάγγελμα / Ἰδιότητα :
Τήλεφωνο :*
E-mail :
Σχόλια :*
Ἐπιθυμεῖτε νὰ ἐνημερώνεσθε μέσῳ ἡλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου γιὰ τὶς δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας.


Τηλέφωνα:
Τηλ. κέντρο:
210.6460833
Ἡλεκτρονικὴ Ἀλληλογραφία:
Γραμματεία
info@nopg.gr
nopg@otenet.gr

Ἡ Γραμματεία λειτουργεῖ
κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 5.00-8.00 μ.μ.
 
 
Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833