Δραστηριότητες

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἀσημάκη σέ συνεργασία μέ τήν Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (ΕΕΨΕ) κυκλοφόρησε τό βιβλίο Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σέ ἐπιμέλεια Π. Ἀσημάκη καί εἰσαγωγή καί πρόλογο τοῦ Μ. Ἀθητάκη, ψυχιάτρου καί προέδρου τῆς ΕΕΨΕ.

Σέ αὐτό τό βιβλίο παρουσιάζεται μία ἐπισκόπηση 14  ἐκπαιδευτικῶν προσεγγίσεων ὅπως αὐτές ἐφαρμόζονται στούς ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς, ὀργανωτικά μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (ΕΕΨΕ).

Ἀναλυτικώτερα, παρουσιάζονται  οἱ προσεγγίσεις καί οἱ ἀντίστοιχοι ἐκπαιδευτικοί ὀργανισμοί, τά στοιχεῖα τῆς θεωρίας τοῦ κάθε Ἐκπαιδευτικοῦ Κέντρου καθώς ἐπίσης καί μία ἀνασκόπηση τῶν μεταπτυχιακῶν προγραμμάτων τους στήν ψυχοθεραπεία. Ἐπίσης, στό παράρτημα συμπεριλαμβάνονται ἡ ἐκπαίδευση τῶν Ψυχοθεραπευτῶν στήν Εὐρώπη καί οἱ ἱστοχῶροι ἐκπαίδευσης τῶν ὀργανισμῶν-μελῶν τῆς ΕΕΨΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες γιά τίς ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις μπορεῖτε νά ἀντλήσετε ἀπό τήν  ἀντίστοιχη στήλη τῆς  ἱστοσελίδας (ὀργανισμοί-μέλη τῆς Ἑταιρείας).

 

Πληροφορίες: ΕΕΨΕ: nopg@otenet.gr

                           Πάνος Ἀσημάκης,  e-mail: pasimaki@otenet.grΤελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833