Ἡ Ἑταιρεία
Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (ΕΕΨΕ)

     Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (ΕΕΨΕ) ἱδρύθηκε τόν Ἰούνιο τοῦ 1998 καί ἐκπροσωπεῖ στήν  Ἑλλάδα τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy- ΕΑΡ).
     Ὁ βασικός σκοπός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας εἶναι ἡ καθιέρωση καί ὁ ἔλεγχος ἐφαρμογῆς τῶν κοινῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί κανόνων δεοντολογίας στήν ἄσκηση τῆς ψυχοθεραπείας. Ἀποτελεῖ μία ὁμοσπονδία, ἡ ὁποία ἀπαριθμεῖ 128 ὀργανισμούς ἀπό 41  εὐρωπαϊκές χῶρες, δηλαδή περισσότερους ἀπό 120.000 ψυχοθεραπευτές διαφορετικῶν μεθόδων καί κατευθύνσεων. Ἔχει δέ ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὡς μή κυβερνητικός ὀργανισμός καί ἔχει τή θέση συμβούλου τῆς Ε.Ε. σέ θέματα ψυχοθεραπείας. Παράλληλα, ἔχει διαμορφώσει, καί σέ ὁρισμένες χῶρες ἔχουν τεθεῖ σέ ἐφαρμογή, κριτήρια γιά τή χορήγηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας, διευκολύνοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τήν ἐλεύθερη μετακίνηση τῶν ψυχοθεραπευτῶν στίς Εὐρωπαϊκές χῶρες.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 17/7/2017


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833