Ἡ Διαδικασία τῶν Προπατόρων σέ Σχέση μέ τήν Πιστοποίηση τῶν Ὀργανισμῶν

Ἀθήνα, 11.10.2006

Ἀγαπητοί συνάδελφοι,

Θά ἤθελα νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις πού μᾶς ἀφοροῦν.

Κατ' ἀρχήν κατά τή διάρκεια τῆς συνάντησης τῆς Ε.Α.Ρ. τόν Ἰούλιο στό Κέϊμπριτζ διευκρινίσθηκε ὅτι ὅλοι ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά πάρουν τό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό πρέπει ὑποχρεωτικά νά ἀκολουθήσουν τή διαδικασία τῶν προπατόρων ἀνεξαρτήτως τοῦ ἄν ἡ ἐκπαίδευσή τους πληροῦσε ἤ ὄχι τά κριτήρια γιά τή λήψη τοῦ Πιστοποιητικοῦ. Αὐτό θά ἰσχύει μέχρι τήν πιστοποίηση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν (δέν ὑπάρχει κανείς πιστοποιημένος μέχρι τώρα), ὁπότε καί οἱ ἀπόφοιτοι θά λαμβάνουν ἀπ' εὐθείας τό πιστοποιητικό.

Γιά τό λόγο αὐτό σᾶς προτρέπουμε νά ξεκινήσετε τή διαδικασία γιά τήν πιστοποίηση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν σας Ὀργανισμῶν.

Εἶμαι στή διάθεσή σας γιά ὁποιαδήποτε πληροφορία.

Φιλικώτατα,

Μιχάλης Ἀθητάκης

Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 31/10/2007


Νέα γιά τά Μέλη τῆς Ἑταιρείας
Ἡ Διαδικασία τῶν Προπατόρων σέ Σχέση μέ τήν Πιστοποίηση τῶν Ὀργανισμῶν

 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833