Κυκλόφορησε τό 2 τεῦχος τοῦ ἀνανεωμένου καί καλοκαιρινοῦ  Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου τῆς ΕΕΨΕ  "ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ".

Ευχόμαστε νά τό απολαύσετε καί ὑπενθυμίζουμε στά μέλη τῆς Ἐταιρείας ὅτι μποροῦν νά ἀποστέλλουν ὑλικό γιά τά νέα καί τίς δραστηριότητές τους ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο θέμα σχετικό μέ τήν ψυχοθεραπεία.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 17/7/2017


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833