"ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ", Ἐνημερωτικό Δελτίο τῆς ΕΕΨΕ

Κυκλοφόρησε τόν Ἰανουάριο τό πέμπτο τεῦχος τοῦ Ἐνημερωτικοῦ Δελτίου τῆς ΕΕΨΕ  "ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ".

Υπενθυμίζουμε ὅτι τά μέλη τῆς Ἐταιρείας μποροῦν νά ἀποστέλλουν ὑλικό γιά τά νέα καί τίς δραστηριότητές τους ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο θέμα σχετικό μέ τήν ψυχοθεραπεία.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 26/1/2011


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833