Κυκλόφορησε τό χειμωνιάτικο τεῦχος τοῦ ἠλεκτρονικού περιοδικοῦ τῆς ΕΕΨΕ  "ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ".

Ευχόμαστε νά τό απολαύσετε καί ὑπενθυμίζουμε στά μέλη τῆς Ἐταιρείας ὅτι μποροῦν νά ἀποστέλλουν ὑλικό γιά τά νέα καί τίς δραστηριότητές τους ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο θέμα σχετικό μέ τήν ψυχοθεραπεία.

Ἐπιτροπή Προβολῆς καί Ἐνημέρωσης

Παναγιώτης Ἀπότσος, Ντράγκανα Γκόγκιτς, Εἰρήνη Ρόκα, Λίλιαν ΧουλιάραΤελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 23/11/2018


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833