8η ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΨΕ, ΑΘΗΝΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

8η ΗΜΕΡΙΔΑ 

H ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαφορές καί Συγκλίσεις

 

   Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017,  Ξενοδοχεῖο «ΑΜΑΛΙΑ»

 

ΠΡΩΤΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ἀγαπητοί συνάδελφοι,

Σᾶς γράφουμε ἀφ᾽  ἑνός μέν γιά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ἡ διοργάνωση τῆς 8ης κατά σειράν Ἡμερίδας τῆς Ἑταιρείας μας, θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017, ἀλλά κυρίως γιά νά ζητήσουμε τήν ἐνεργό συμβολή καί συμμετοχή ὅλων ἔτσι ὥστε νά καταστεῖ δυνατή ἡ πραγματοποίησή της.

Τό θέμα τῆς Ἡμερίδας εἶναι «Ἡ Ψυχοθεραπεία στήν Πράξη. Διαφορές καί Συγκλίσεις», καί  μέσῳ αὐτοῦ ἀποσκοποῦμε στό νά ἀξιοποιήσουμε τόν πλοῦτο πού διαθέτει ἡ Ε.Ε.Ψ.Ε. σέ ποικιλία προσεγγίσεων, νά χαρτογραφήσουμε τήν ἐφαρμογή τῆς ψυχοθεραπείας στήν Ἑλλάδα καί νά ἀναδείξουμε τόσο τά κοινά σημεῖα, ὅσο καί τίς διαφοροποιήσεις πού ἐμφανίζονται στήν καθ᾽ ἡμέρα πράξη τῆς ψυχοθεραπείας. Ἐπίσης, θά γίνει καί ἀναφορά σέ ἀντίστοιχα θέματα καί ἐξελίξεις πού ἐπισυμβαίνουν στόν εὐρωπαϊκό χῶρο (βλ. σχετικό pdf: 1η ἀνακοίνωση, ἀφίσα, δελτίο συμμετοχῆς).

 

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχῆς: στή γραμματεία τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.

Τηλ.:210 6460833 Δευτέρα & Τετάρτη 5.00-800 μ.μ. ἤ

στά e-mails.:nopg@otenet.gr, info@nopg.gr

 

Ἐκ μέρους τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς

Λίλιαν ΧουλιάραΤελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 17/7/2017


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833