7η ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΨΕ

'Εθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) διοργανώνει Ἡμερίδα, τήν Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012, στό ξενοδοχεῖο «Ἀμαλία» (Λ. Ἀμαλίας 10, Πλατεία Συντάγματος), μέ θέμα:

 

« ννοια το Συλλογικο καί τομικο Φόβου

στήν Ψυχοθεραπεία»

 

Ὁ φόβος, ὡς βασικό καί πρωταρχικό συναίσθημα, ἀποτελεῖ κύριο χαρακτηριστικό της ἀνθρώπινης ἐμπειρίας. Εἶναι χωρίς φύλο, ἡλικία ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλο περιορισμό ἤ προσδιορισμό.

Ἔχει πλῆθος μορφῶν καί ἐκδηλώσεων, αἰτιολογήσεων καί συνεπειῶν, τίς ὁποῖες ἀναπόφευκτα καλεῖται νά ὑποδεχτεῖ καί νά ἐπεξεργαστεῖ καί ἡ ψυχοθεραπεία.

Εἴτε ὡς ἐκλυτικός παράγοντας, εἴτε ὡς σύμπτωμα, εἴτε ὡς παγιωμένο μοτίβο βιώματος καί συμπεριφορᾶς ἀπασχολεῖ καί προκαλεῖ συνεχῶς τήν ψυχοθεραπευτική διαδικασία, ἰδιαίτερα στίς παροῦσες συνθῆκες κρίσης ὅπου ἡ νοηματοδότησή του καθίσταται ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη.

Στήν Ἡμερίδα μας θά συζητηθοῦν καί  θά διερευνηθοῦν μέσα ἀπό τίς διαφορετικές Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις:

  • ἡ πολυπλοκότητα τοῦ φόβου,
  • τά πολλά του πρόσωπα
  • οἱ συνέπειές του, καθώς καί
  • οἱ πιθανοί τρόποι διεξόδου ἀπό αὐτόν

Ἡ Ἡμερίδα αὐτή, ὅπως καί οἱ προηγούμενες, θά ἀποτελέσει μία ἀκόμη εὐκαιρία καλύτερης γνωριμίας, ἀνταλλαγῆς γνώσεων, ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν τόσο μεταξύ  μας ὅσο καί μέ ἄλλους συναδέλφους τοῦ εὐρύτερου ψυχοθεραπευτικοῦ χώρου ἀλλά καί συναφῶν ἐπιστημονικῶν πεδίων.

Tό πρόγραμμα θά περιλαμβάνεi θεωρητικές παρουσιάσεις τῶν διαφόρων προσεγγίσεων γιά τήν ἔννοια τοῦ συλλογικοῦ καί ἀτομικοῦ φόβου  στήν ψυχοθεραπεία καί μεθόδους ἀντιμετώπισής του καθώς ἐπίσης καί ἐργαστήρια. Θά χορηγηθεῖ βεβαίωση συμμετοχῆς.

 

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχῆς: Ε.Ε.Ψ.Ε. 210-6460833 Δευτέρα & Τετάρτη 5.00-800 μ.μ.

                           e-mail: info@nopg.gr και nopg@otenet.grΤελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 4/10/2012


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833