3η Ἡμερίδα: Μέθοδοι Ἐποπτείας τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ

Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος διοργάνωσε τήν 3η Ἡμερίδα, τό Σάββατο 3 Ἰουνίου 2006, στό Ξενοδοχεῖο Novotel Athens, Μιχαήλ Βόδα 4-6, μέ θέμα:

Μέθοδοι Ἐποπτείας τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ: Θεωρία καί Πρακτική

     Ἡ Ἡμερίδα ἀπετέλεσε μία ἀκόμη εὐκαιρία γιά καλύτερη γνωριμία, ἀνταλλαγή γνώσεων καί ἐμπειριῶν μεταξύ ψυχοθεραπευτῶν διαφορετικῶν προσεγγίσεων, καθώς ἐπίσης καί ἐπιμόρφωση στά πλαίσια τῆς συνεχιζόμενης ἐκπαίδευσης τῶν ψυχοθεραπευτῶν. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε θεωρητικές παρουσιάσεις διαφόρων ψυχοθεραπευτικῶν προσεγγίσεων ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐποπτείας, ἀλλά καί τή δυνατότητα συμμετοχῆς σέ workshops ἐποπτείας, ἀπό διαφορετικά μοντέλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

9.00-9.30   Ἐγγραφές

9.30-11.00 1η Συνεδρία: Θεωρία     Συντονιστής: Χαράλαμπος Ἱεροδιακόνου

9.30-9.50   Χαιρετισμοί

Κώστας Σολδᾶτος, Καθηγητής Ψυχιατρικῆς, Διευθυντής Ψυχιατρικῆς Κλινικῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Χαράλαμπος Ἱεροδιακόνου, Ὁμότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μιχάλης Ἀθητάκης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής Ὁμάδας, Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε.

9.50-10.40   Θεωρητικές Παρουσιάσεις

"Ραϊχική Σωματική Ἐποπτεία: Θεωρία"  Κλορίντα Λουμπράνο, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ἐκπαιδεύτρια

"Ὁμαδικοαναλυτικό Μοντέλο Ἐποπτείας: Ἐρευνητκά Δεδομένα, Ἐπισημάνσεις καί Διαπιστώσεις" Ἕρση Κουνέλη, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας  

"Ἐποπτεία: Μία Διαδικασία Ἐξέλιξης" Δέσποινα Μπάλλιου, M. Sc. Συμβουλετυικῆς Ψυχολογίας, Ἐκπαιδεύτρια καί Ἐπόπτρια Gestalt, Μέλος τῆς E.A.G.T.

"Μοντέλο Ἐποπτείας μέ Τεχνικές Δραματοθεραπείας" Μαρί Προύζου, Ἐπόπτρια, Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια

"Ἐποπτεία στά Πλαίσια τοῦ Συστημικοῦ Συνθετικοῦ Μοντέλου Θεραπείας" Χάρις Κατάκη, Ψυχολόγος, Πρόεδρος τοῦ Ἐργαστηρίου Ἀνθρωπίνων Σχέσεων

10.40-11.00    Συζήτηση

11.00-11.30   Διάλειμμα - Καφές

11.30-1.00   2η Συνεδρία:Ἐμπειρία

Workshop 1: Ἐποπτεία στήν Προσωποκεντρική Συμβουλευτική καί Ψυχοθεραπεία

Συντονίστρια: Μαρία Κεφαλοπούλου, Ψυχολόγος, Σύμβουλος, Ἐπόπτρια καί Ἐκπαιδεύτρια στήν Προσωποκεντρική Προσέγγιση

Workshop 2: Συστημική Ἐποπτεία σέ Ὁμάδα “in Vivo”

Συντονίστριες: Ἀθηνᾶ Ἀνδρουτσοπούλου, Ph. D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια.

Τσαμπίκα Μπαφίτη, Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Workshop 3: Τό Ἑλληνικό Μοντέλο Ὁμαδικοαναλυτικῆς Ἐποπτείας τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν

Συντονίστρια: Ἕρση Κουνέλη, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας, Θεραπεύτρια Οἰκογένειας

Παρουσιάστριες: Ἑλένη Μοράρου, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχαναλύτρια Ὁμάδας

Ἀμαλία Δελῆ, Ψυχολόγος, Ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Ο.Α.Α.

1.00 –2.00 Μεσημβρινή διακοπή - Ἐλαφρύ γεῦμα

2.00 –3.30 3η Συνεδρία: Ἐμπειρία

Workshop 4: Τί Παγιδεύει καί τί Διευρύνει τή Θεραπεία

Συντονίστρια: Τούλα Βλαχούτσικου, Ψυχοθεραπεύτρια καί Ἐπόπτρια Gestalt

Workshop 5: Ἐποπτεία Δραματοθεραπευτικῆς-Παιγνιοθεραπευτικῆς Προσέγγισης

Συντονίστριες: Γιώτα Ἀντωνοπούλου, Παιγνιοθεραπεύτρια- Ψυχοπαιδαγωγός

Κατερίνα Κουρούκλη-Ρόμπερτσον, Δραματοθεραπεύτρια καί Εἰδική Παιδαγωγός

Workshop 6: Ραϊχική Σωματική Ἐποπτεία: Πράξη

Συντονιστής: Παναγιώτης Σταμπόλης, Ἐκπαιδευτικός, Ψυχοθεραπευτής, Ἐκπαιδευτής

3.30-4.00   Διάλειμα-Καφές

4.00–5.00 4η Συνεδρία: Συζήτηση σέ ὁλομέλεια

Συμμετέχουν οἱ εἰσηγητές, οἱ συντονιστές τῶνWorkshops καί τό κοινό.

Συντονιστής: Μιχάλης ἈθητάκηςΤελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833