2η Ἡμερίδα: Ἡ Ἀναγκαιότητα τῆς Προσωπικῆς Θεραπείας τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ

Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος διοργάνωσε τή 2η Ἡμερίδα, τό Σάββατο 19 Μαρτίου 2004, στό ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΡΗ-ΧΟΡΝ, μέ θέμα:

«Ἡ Ἀναγκαιότητα τῆς Προσωπικῆς Θεραπείας τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ»

     Ἡ Ἡμερίδα συμπεριέλαβε στρογγυλή τράπεζα ἐκπροσώπων ἐδραιωμένων τόσο στήν Εὐρώπη ὅσο καί διεθνῶς, σχολῶν ψυχοθεραπείας καί συζήτηση μέ τό κοινό περί τῆς ἀναγκαιότητας ἤ μή τῆς ἐνασχόλησης τοῦ ἴδιου τοῦ θεραπευτῆ μέ πλευρές τῆς προσωπικότητάς του, πέραν τῆς γνωστικῆς ἐκμάθησης θεωριῶν καί τεχνικῶν. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκαν οἱ πρόσφατες σημαντικές εὐρωπαϊκές ἐξελίξεις στόν τομέα τῆς πιστοποίησης στήν ψυχοθεραπεία (ἔνταξη τῶν κριτηρίων πιστοποίησης τῆς ΕΑΡ στήν ὑπό διαμόρφωση κοινοτική ὁδηγία, ἡ ὁποία θά ἀντικαταστήσει τήν 89/48). Τέλος, ἡ Ἡμερίδα ἀπετέλεσε εὐκαιρία συνάντησης, γνωριμίας καί ἀνταλλαγῆς πληροφοριῶν καί προβληματισμῶν γιά τούς ψυχοθεραπευτές τῶν διαφόρων προσεγγίσεων.

Τή στρογγυλή τράπεζα συντόνισε ὁ Καθηγητής Ψυχιατρικῆς Χαράλαμπος Ἱεροδιακόνου, Ἐπίτιμο Μέλος τῆς ΕΕΨΕ.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833