1η Ἡμερίδα: Τό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας

Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας Ἑλλάδος διοργάνωσε τό Σάββατο, 5 Ἀπριλίου 2003, στό ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ -ΧΟΡΝ (Μάρκου Αὐρηλίου 5, Πλάκα) τήν 1η Ἡμερίδα μέ θέμα:

TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10.00 π.μ. Προσέλευση

10.30 π.μ. Χαιρετισμοί

11.00 - 12.30 μ.μ. Ὁμιλητής: Dr. Alfred Pritz, Γενικός Γραμματέας τoῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συλλόγου Ψυχοθεραπεί (European Association for Psychotherapy)

12.30 -1.00 μ.μ. Διάλειμμα

1.00 - 2.30 μ.μ. Ὁμιλητής: Χαράλαμπος Ἱεροδιακόνου, Καθηγητής Ψυχιατρικῆς, Ἐπίτιμο Μέλος τῆς Ε.Ε.ΨΕ.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 1/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833