Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Ἀρχεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας

Ἀρχεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας καί Διαγραφή Ὀνομάτων ἀπό τά Ἀρχεῖα
9.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας θά ἀναπτύξει μία διαδικασία γιά τήν καταγραφή τῶν στοιχείων τῶν ψυχοθεραπευτῶν πού κατέχουν τό ΕΠΨ, ἡ ὁποία θά πρέπει νά καλύπτει τίς ἀπαιτήσεις τῶν Ἐθνικῶν Ὀργανισμῶν Χορήγησης ὡς πρός τήν ἀκρίβεια καί τή δυνατότητα πρόσβασης.
9.2. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας μπορεῖ νά δημοσιεύσει τόν κατάλογο αὐτό, ἠλεκτρονικά ἤ μέ ἄλλο τρόπο καί μπορεῖ νά τόν διαθέσει σέ ὅσους ζητήσουν πληροφορίες.
9.3. Οἱ Ἐθνικοί Ὀργανισμοί Χορήγησης πρέπει νά ἐνημερώνουν ἀμέσως τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας γιά κάθε ἐνδεχόμενη ἀναστολή ἐγγραφῆς, ὥστε νά τροποποιεῖται ὁ κατάλογος.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833