Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας
Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας

Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας πού Ἀκολουθοῦνται στήν Ἐκπαίδευση καί Καταλήγουν στή Χορήγηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πιστοποιητικοῦ Ψυχοθεραπείας


4.1.  Ἡ χρησιμοποιούμενη μέθοδος θά πρέπει νά ὁρίζεται ἐπαρκῶς καί νά ἔχει σαφή θεωρητική βάση στίς ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες.
4.2.  Ἡ θεωρία πρέπει νά ἐνσωματώνεται στήν πράξη, νά ἐφαρμόζεται σέ μεγάλο εὖρος προβλημάτων καί νά ἔχει ἀποδεδειγμένη ἀποτελεσματικότητα.
4.3. Οἱ μέθοδοι πρέπει νά εἶναι ἐπιστημονικά ἀναγνωρισμένες ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἑταιρεία Ψυχοθεραπείας καί νά ἔχουν ἀναγνωρισθεῖ ὡς ἔγκυρες σέ ἀρκετές εὐρωπαϊκές χῶρες ἀπό τίς σχετικές ἐπαγγελματικές ὀργανώσεις.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 8/4/2013


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833