πιτροπή Νέων Προπατόρων 

Συντονιστής: Παναγιώτης Ἀπότσος

Πέτρος Βαγιακάκος

Μιχάλης Καλλιφρονᾶς

Ἀγγελική Κουρῆ

Δημήτρης Λίβας

Εὐθύμιος Μαρκεζίνης

Κατερίνα Ρόμπερτσον

 

Ἐπιτροπή Nέων Μελν ργανισμν - Ἀτόμων

Συντονιστής:Πέτρος Βαγιακάκος

Μιχάλης Καλλιφρονᾶς

Δημήτρης Λίβας

Δημήτρης Μοσχονᾶς

Κατερίνα Ρόμπερτσον

 

Ἐπιτροπή Πιστοποίησης τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν

Συντονίστρια:Βάνα Ἀποστόλογλου

Ἀθηνᾶ Δελλαπόρτα

Πέτρος Βαγιακάκος

Εὐγενία Γεωργαντᾶ

Ἰωάννα Κουστένη

Δέσποινα Μαρκάκη

 

Ἐπιτροπή Δεοντολογίας

Συντονιστής:Δημήτρης Μοσχονᾶς

Μιχάλης Ἀθητάκης

Πάνος Ἀσημάκης

Ἰωάννα Γιαμαρέλου

Γιάννα Κατσούρη

Δημήτρης Λίβας

 

Ἐπιτροπή Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης

Συντονίστρια: Φώφη Τριγάζη

Παναγιώτης Απότσος

Σταμάτης Βλάχος

Κώστας Καλλιγιάννης

Μιχάλης Καλλιφρονᾶς

Γκέλη Κανέλλου

Ἑλένη Νίνα

Eὐγενία Οἰκονομοπούλου

 

Ἐπιτροπή Προβολής καί Ἐνημέρωσης

Συντονιστής: Παναγιώτης Ἀπότσος

Εἰρήνη Ρόκα

Ντράγκανα Γκόγκιτς

Πωλίνα Ζέρβα

Ἑλένη Κατσωνάκη

Ἐλίνα Μακρογιάννη

Λίλιαν Χουλιάρα

 

Ἐπιτροπή Νομικῶν Θεμάτων

Συντονίστρια: Γεωργία Μπούρη

Γιάννης Κορκοτσέλος

Λίλιαν Χουλιάρα

Κωνσταντίνα Εἰκοσιπεντάρχου

Γκέλη Κανέλλου

Ἑλίνα Μακρογιάννη

Ἑλένη Νίνα

Μαριέλα Σακελλαρίου

Τσαμπίκα Μπαφίτη

 

Ἐπιτροπή Ἔρευνας

Συντονιστής: Γιάννης Κορκοτσέλος

Κωνσταντίνα Εἰκοσιπεντάρχου

Βίκη Ζέρβα

Κωνσταντίνος Καλλιγιάνης

Ἀλεξάνδρα Κατσικᾶ

Δημήτρης Μοσχονᾶς

 

Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή

Μιχάλης Καλλιφρονᾶς

Σταύρος Καλός

Γκέλυ Κανέλλoυ 

 

Working group for the refugees:

Bάνα Ἀποστόλογλου

Ζωή ΣίλλατΤελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 31/3/2021


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833