πιτροπή Νέων Προπατόρων 

Συντονιστές: 'Αθηνᾶ Δελλαπόρτα, Πέτρος Βαγιακάκος

Ἀγγελική Κουρῆ

Δημήτρης Λίβας

Εὐθύμιος Μαρκεζίνης

Κατερίνα Ρόμπερτσον

 

Ἐπιτροπή Nέων Μελν ργανισμν - Ἀτόμων

Συντονιστές:Αθηνᾶ Δελλαπόρτα, Πέτρος Βαγιακάκος

Μιχάλης Καλλιφρονᾶς

Δημήτρης Λίβας

Δημήτρης Μοσχονᾶς

Κατερίνα Ρόμπερτσον

 

Ἐπιτροπή Πιστοποίησης τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ὀργανισμῶν

Συντονιστές:'Αθηνᾶ Δελλαπόρτα, Πέτρος Βαγιακάκος

Βάνα Ἀποστόλογλου

Εὐγενία Γεωργαντᾶ

Ἄννα Καραλῆ

Δέσποινα Μαρκάκη

 

 

Ἐπιτροπή Δεοντολογίας

Συντονιστής:Δημήτρης Μοσχονᾶς

Μιχάλης Ἀθητάκης

Πάνος Ἀσημάκης

Ἰωάννα Γιαμαρέλου

Γιάννα Κατσούρη

Δημήτρης Λίβας

 

Ἐπιτροπή Συνεχιζόμενης Ἐκπαίδευσης

Συντονιστής: Παναγιώτης Απότσος

Σταμάτης Βλάχος

Γιῶργος Γιουκάκης

Κώστας Καλλιγιάννης

Μιχάλης Καλλιφρονᾶς

Γκέλη Κανέλλου

Ἑλένη Νίνα

Eὐγενία Οἰκονομοπούλου

 

Ἐπιτροπή Προβολής καί Ἐνημέρωσης

Συντονίστρια: Εἰρήνη Ρόκα

Παναγιώτης Ἀπότσος

Ντράγκανα Γκόγκιτς

Πωλίνα Ζέρβα

Ἑλένη Κατσωνάκη

Ἐλίνα Μακρογιάννη

Λίλιαν Χουλιάρα

 

Ἐπιτροπή Νομικῶν Θεμάτων

Συντονίστρια: Λίλιαν Χουλιάρα

Κωνσταντίνα Εἰκοσιπεντάρχου

Γκέλη Κανέλλου

Ἑλίνα Μακρογιάννη

Ἑλένη Νίνα

Σοφία Πετρίδου

Μαριέλα Σακελλαρίου

Δώρα Σκαλῆ

Μπαφίκα Τσαμπίτη

 

Ἐπιτροπή Ἔρευνας

Συντονιστής: Παναγιώτης Ἀπότσος

Ἑλένη Γιαννούλη

Γιῶργος Γιουκάκης

Κωνσταντίνα Εἰκοσιπεντάρχου

Βίκη Ζέρβα

Κωνσταντίνος Καλλιγιάνης

Γκέλλυ Κανέλλου

Ἀλεξάνδρα Κάτσικα

 

Ἐλεγκτική Ἐπιτροπή

Μιχάλης Καλλιφρονᾶς

Σταύρος Καλός

Γκέλυ Κανέλλoυ Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 22/4/2019


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833