Εὐθύνη

Κατά τήν παροχή πηρεσιν, ο ψυχοθεραπευτές διατηρον τά ψηλότερα κριτήρια σκησης τοῦ ἐπαγγέλματός τους. Δέχονται τήν εθύνη γιά τίς συνέπειες τν πράξεών τους καί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης τς κατάλληλης χρήσης τν πηρεσιν τους.

Ἀρχή 1α : Κατά τήν σκηση τοῦ ἐπαγγέλματός τους ο ψυχοθεραπευτές γνωρίζουν πώς φέρουν μεγάλη κοινωνική εθύνη, καθώς ο συστάσεις καί παγγελματικές τους πράξεις εναι πιθανό νά τροποποιήσουν τίς ζωές τν λλων. 'Επαγρυπνον σέ προσωπικές, κοινωνικές, ργανωτικές, οκονομικές, περιβαλλοντικές πολιτικές καταστάσεις καί πιέσεις πού θά μποροσαν νά δηγήσουν σέ κακή χρήση τς πιρρος τους.

Ἀρχή 1β : Ο ψυχοθεραπευτές ποσαφηνίζουν κ τν προτέρων στούς πελάτες τους λα τά θέματα πού θά μποροσαν νά φορον στήν κοινή τους δραστηριότητα, στή διαδικασία που πό κοινο συμμετέχουν. 'Αποφεύγουν σχέσεις πού μπορε νά περιορίσουν τήν ντικειμενικότητά τους νά δημιουργήσουν μία σύγκρουση συμφερόντων.

Ἀρχή 1γ : Ο ψυχοθεραπευτές χουν τήν εθύνη τς προσπάθειας ποτροπς τς διαστρέβλωσης, κακς χρήσης καταστολς τν ερημάτων τους πό να νστιτοτο ἤ ὑπηρεσία τοῦ ὁποίου εναι πάλληλοι.

Ἀρχή 1δ :ς μέλη θνικν ἤ ἐπί μέρους ργανισμν, ο ψυχοθεραπευτές παραμένουν πόλογοι ς τομα στά ψηλότερα κριτήρια τοῦ ἐπαγγέλματός τους.

Ἀρχή 1ε : ς δάσκαλοι ἤ ἐκπαιδευτές, ο ψυχοθεραπευτές ναγνωρίζουν τήν πρωταρχική τους ποχρέωση νά βοηθον τούς λλους στήν πόκτηση γνώσης καί δεξιότητας. Διατηρον ψηλά κριτήρια παρουσιάζοντας πληροφορίες ντικειμενικά, μέ πληρότητα καί κρίβεια.

Ἀρχή 1ζ : ς ρευνητές, ο ψυχοθεραπευτές ποδέχονται τήν εθύνη γιά τήν πιλογή, τν θεμάτων καί τν μεθόδων πού χρησιμοποιονται στήν ρευνα καί τήν νάλυση. Σχεδιάζουν τήν ρευνά τους κατά τρόπο στε νά λαχιστοποιεται πιθανότητα, τά ερήματά τους νά εναι παραπλανητικά. Παρέχουν λεπτομερή συζήτηση τν περιορισμν τν δεδομένων τους, εδικά που ἡ ἐργασία τους πτεται τς κοινωνικς πολιτικς ἤ ὅπου θά μποροσε νά χρησιμοποιηθε πρός βλάβη προσώπων εδικν λικιακν, φυλετικν, θνικν, κοινωνικο-οικονομικν ἤ ἄλλων κοινωνικν μάδων. Στήν σύνταξη κθέσεων τς ργασίας τους, ποτέ δέν ποκρύπτουν δεδομένα καί ναγνωρίζουν τήν παρξη ναλ-λακτικν ποθέσεων καί ξηγήσεων τν ερημάτων τους. Ο ψυχοθεραπευτές δέχονται πιβράβευση γιά τήν ργασία τήν ποία χουν πραγματοποιήσει. ποσαφηνίζουν προκαταβολικά σέ λα τά ρμόδια πρόσωπα καί πηρεσίες τίς προσδοκίες γιά μοίρασμα καί κμετάλλευση τν ρευνητικν δεδομένων. Διατηρεται στό λάχιστο νάμειξη μέ τό περιβάλλον, που συλλέγονται τά δεδομένα.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 31/1/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833