Νομική Μορφή

1. πωνυμία καί Τίτλος
Ἡ ἐπωνυμία τῆς παρούσης Ἑταιρείας εἶναι "ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" (ΕΕΨΕ) καί γιά τίς σχέσεις της μέ τήν ἀλλαδαπή, στήν ἀγγλική γλώσσα, "ΝATIONAL ORGANIZATION FOR PSYCHOTHERAPY OF GREECE" (N.O.P.G.).

2. Νομική Μορφή
Ἡ Ἑταιρείαχει τή νομική μορφή τῆς Ἀστικῆς Μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα.

3. δρα
Ἡ ἕδρα τῆς ἑταιρείας πρός τό παρόν εἶναι ἡ Σ.Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη, 114 72 ΑΘΗΝΑ.Τελευταία ἐνημέρωση ἄρθρου: 2/2/2007


 

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833