Ἡ Ε.Ε.Ψ.Ε. ἱδρύθηκε στίς 16 Ἰουνίου τοῦ 1998 καί ἀποτελεῖ τακτικό μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy, E.A.P.). Ἡ Ἑταιρεία  ἔθεσε, εὐθύς ἐξ ἀρχῆς, ὡς βασικό της σκοπό τήν βελτίωση τῶν συνθηκῶν λειτουργίας τῶν ὑπηρεσιῶν ψυχικῆς ὑγείας στήν Ἑλλάδα, μέσῳ τῆς ἀνάπτυξης καί ἀναβάθμισης τοῦ ἐπιπέδου ἄσκησης τῆς ψυχοθεραπείας. Θεωρήσαμε ὅτι ἡ ἐπίτευξη τῶν ἀνωτέρω προϋπέθετε, ἀφ’ ἑνός μέν τή συσπείρωση, στά πλαίσια τῆς Ἑταιρείας, τοῦ μέγιστου δυνατοῦ ἀριθμοῦ τῶν ψυχοθεραπευτικῶν ὀργανισμῶν πού λειτουργοῦν στήν Ἑλλάδα, ἀφ’ ἑτέρου δέ τή θέσπιση καί καθιέρωση ὑψηλῶν κριτηρίων ἐκπαίδευσης καί ἄσκησης τοῦ ἐπαγγέλματος τῆς ψυχοθεραπείας.
 
Κατά τή διάρκεια τῶν 18 χρόνων λειτουργίας της ἡ Ε.Ε.Ψ.Ε., προασπιζόμενη τήν αὐτονομία της, δέν δέχθηκε κανενός εἴδους χορηγία ἤ ἐπιδότηση (κρατική, εὐρωπαϊκή, ἤ ἄλλη), ἀλλά στηρίχθηκε ἀποκλειστικά καί μόνον στήν ἀρωγή τῶν ἴδιων τῶν μελῶν της. Ἔχει δέ νά ἐπιδείξει σημαντικά ἐπιτεύγματα:
 
  1. Συσπείρωσε τήν πλειονότητα τῶν ἑλληνικῶν ψυχοθεραπευτικῶν ὀργανισμῶν καί πλέον σήμερα περιλαμβάνει 26 ὀργανισμούς-μέλη, 14 διαφορετικῶν ψυχοθεραπευτικῶν προσεγγίσεων, καί ἐκπροσωπεῖ περί τούς 2.000 Ἕλληνες ψυχοθεραπευτές.
  2. Προώθησε τήν ἀντίληψη ὅτι ἡ ἐκπαίδευση τοῦ ψυχοθεραπευτοῦ ὀφείλει νά εἶναι ὑψηλῆς ποιότητας, υἱοθετώντας τά ἐκπαιδευτικά κριτήρια τῆς Ε.Α.Ρ.
  3. Πιστοποίησε μέχρι σήμερα, χορηγώντας τό Εὐρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, περί τούς 360 Ἕλληνες ψυχοθεραπευτές διαφόρων προσεγγίσεων.
  4. Προώθησε τήν διαδικασία πιστοποίησης τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Προγραμμάτων στήν Ψυχοθεραπεία, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν ἤδη πιστοποιηθεῖ 12  Ἑλληνικοί Ἐκπαιδευτικοί Ὀργανισμοί καί νά εὑρίσκεται ἐν ἐξελίξει ἡ πιστοποίηση τῶν ὑπολοίπων.
Πληροφορίες γιά τούς ὀργανισμούς-μέλη τῆς Ἑταιρείας καί τίς ποικίλες δραστηριοτήτες τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε. (Ἡμερίδες, Συνέδρια στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, Μετεκπαιδευτικές Συναντήσεις) μπορεῖτε νά ἀντλήσετε ἀπό τίς ἀντίστοιχες στῆλες τῆς ἱστοσελίδας μας.
 
Ἐπίσης, ἡ περιγραφή τῶν προσεγγίσεων καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὀργανισμῶν - μελῶν  τῆς Ε.Ε.Ψ.Ε., παρουσιάζεται στό βιβλίο τῆς Ἑταιρείας «Ἡ Ἐκπαίδευση τῶν Ψυχοθεραπευτῶν στήν Ἑλλάδα», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε τό 2011 σέ συνεργασία  μέ τίς ἐκδόσεις Π. Ἀσημάκη.

 

Πλοήγηση στὴν ἱστοσελίδα
Βρεῖτε σύντομα αὐτὸ πού σᾶς ἐνδιαφέρει


Πιστοποιημένοι Ψυχοθεραπευτές

 

Βρεῖτε τὸ ἄρθρο ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει.
EEΨΕ: ΤΣΟΧΑ 30, ΑΘΗΝΑ 11521 ΤΗΛ.: 210.646.0833